Stel cookie voorkeur in

Wat

Onze definitie van kwaliteit

Kwaliteit is volgens Surplus het voldoen aan de verwachtingen van al onze stakeholders bij het verzorgen van onze kerntaken en het voldoen aan de verwachtingen die spreken uit onze eigen missie en visie.
Om te voldoen aan deze regelmatig veranderende verwachtingen, zijn kwaliteitsbeleid en een kwaliteitssysteem nodig. Hoe wij werken aan kwaliteit, wie daarbij zijn betrokken en hoe wij ons kwaliteitssysteem hebben ingericht, leest u op deze website.

 

Wat valt voor ons onder kwaliteit?
  • de mate van congruentie van kernwaarden, inhoud, vorm en organisatie
  • de opbrengsten in brede zin
  • mate van oudertevredenheid
  • mate van voldoen aan het inspectiekader
  • ervaren werkdruk en medewerkerstevredenheid
  • de vernieuwingskracht van onze scholen
  • de zichtbaarheid van onze scholen
  • ons lerend vermogen

 

Kwaliteitssysteem

De instrumenten, het beleid en de processen die wij gebruiken in ons kwaliteitssysteem hebben wij op deze website ingedeeld in verschillende categorieën:

 
Niet altijd meetbaar

Kwaliteit is niet altijd meetbaar en dus kun je niet altijd bewijzen dat kwaliteitsbeleid oplevert. Soms kunnen we alleen zichtbaar of aannemelijk maken dat het kwaliteitsbeleid oplevert.