Stel cookie voorkeur in

Wie

Wie zijn de sleutelfiguren in ons kwaliteitsbeleid?

Bij Surplus werken we allemaal dagelijks aan de kwaliteit van ons onderwijs, onze bedrijfsvoering, de processen, de opleiding van onze medewerkers, communicatie en leiderschap. Iedereen is eigenaar, van leerling tot bestuurder. Echter, sommige medewerkers hebben door hun werkzaamheden in het bijzonder de focus op kwaliteit. Door deze taken te beleggen in de organisatie zorgen we ervoor dat het gesprek over kwaliteit continu wordt georganiseerd en dat de data en leervragen voor dat gesprek worden verzameld (hoe we dat doen, leest u onder het menu-item 'Waarmee').
Individuele medewerkers met een functie of taken in het kader van ons kwaliteitsbeleid (en daardoor belangrijke aanspreekpunten) noemen we hieronder apart.
Voorzieningen in de vorm van bijvoorbeeld werk- en leergroepen die zich op kwaliteitsbeleid richten, zijn onder andere:

 • procesteam Personeel
 • procesteam Ouderbetrokkenheid
 • procesteam Bedrijfsvoering
 • procesteam Kindgericht Onderwijs
 • procesteam Opbrengstgericht Werken
 • vier leerclusters van directeuren
 • leercluster Stafbureau
 • werkgroep Kleuterleerkrachten - kleuteronderwijs
 • Auditteam Surplus
 • Team Alle Kansen (onderwijsinnovatie)
 • leerlingenraden op de Surplusscholen
 • vier netwerken van intern begeleiders
 • medezeggenschapsraden op de scholen
 • Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Surplus

Annika Bregman

PROJECTLEIDER ANDERS ORGANISEREN

a.bregman@stichtingsurplus.nl

Bastiënne Bijl

PROJECTLEIDER STRATEGISCH BELEID

b.bijl@stichtingsurplus.nl

Gerda Blokdijk

STAFMEDEWERKER PROFESSIONALISERING

g.blokdijk@stichtingsurplus.nl

Kris Herweijer

BOVENSCHOOLS ZORGCOÖRDINATOR

k.herweijer@stichtingsurplus.nl

Laurens van Vliet

PROJECTLEIDER ALLE KANSEN - onderwijsinnovatie

l.vanvliet@stichtingsurplus.nl

Lex Dral

STAFMEDEWERKER ONDERWIJS EN ICT

l.dral@stichtingsurplus.nl

Lisa Boerdijk

BOVENSCHOOLS ZORGCOÖRDINATOR

l.boerdijk@stichtingsurplus.nl

Martin Schouten

DIRECTEUR ONDERWIJS

m.schouten@stichtingsurplus.nl

Paul Baars

OPLEIDINGSCOÖRDINATOR

p.baars@stichtingsurplus.nl

Susan van Stralen

OPLEIDINGSCOÖRDINATOR

s.vanstralen@stichtingsurplus.nl